ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ. Πριν ακόμα από την επινόηση της γραφής, από τους πρώτους χτισμένους τοίχους και ακόμα νωρίτερα, οι ζωγραφιές και έπειτα οι γραφές σε κάθε εμφανή ή απόκρυφη επιφάνεια ήταν ένα από τα πρωταρχικά μέσα επικοινωνίας. Αυτή η πρακτική με τις βαθιές ανθρωπολογικές ρίζες παραμένει παρούσα ως σήμερα ως ανεπίσημο Μέσο – και τρόπος επικοινωνίας από ανθρώπους κάθε κοινωνικής προέλευσης. Γραφές ονομάτων, ποίηση, προσωπικές και συλλογικές σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες, διαμαρτυρία και αγώνες αποτελούν μέρος της θεματολογίας, ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνουν την παρουσία και την ύπαρξη των υποκειμένων – συχνά εκφρασμένα, ως εξαιρετικά παραδείγματα τέχνης. Ταυτόχρονα, ο τόπος και ο χώρος αποτελούν μέρος των έργων, του μηνύματος και του νοήματος, σε μία κατεξοχήν περίπτωση σύνδεσης του προσωπικού και του πολιτικού.