ΣΥΜΒΟΛΑ

Τα ΣΥΜΒΟΛΑ είναι κατασκευασμένες αφαιρέσεις, στις οποίες αναγνωρίζεται το ηγεμονικό κεφάλαιο των αναπαραστάσεων όπως υποστηρίζει ο Pierre Bourdieu. Θέλουμε να παρέμβουμε στο επίπεδο συσσώρευσης συμβολικού κεφαλαίου ορισμένων αναπαραστάσεων στην περίπτωση της Λέσβου. Αρνούμαστε να δεχτούμε τα σύνορα, τα συρματοπλέγματα και τα υπερπληθυσμένα στρατόπεδα ως σύμβολα ασφαλών συνόρων και της Ευρώπης-φρούριο. Η άρνησή μας είναι μια συμβολική πράξη διάσπασης με τη νεοφιλελεύθερη λογική του Δεν Υπάρχει Άλλη Εναλλακτική (T.I.N.A.: There Is No Alternative). Υπάρχουν ήδη εκδηλώσεις πολλών εναλλακτικών στη Λέσβο και πέραν του νησιού, θα θέλαμε να στρέψουμε το βλέμμα μας προς αυτές.