ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ

ΑΦΗΓΗΜΑ είναι η παράθεση σειράς γεγονότων και εμπειριών, πραγματικών ή φανταστικών: παραλλαγές μίας ιστορίας σε διάφορες εκδοχές. Τα έργα τέχνης, οι γραφές στους τοίχους, οι προφορικές ιστορίες, τα άρθρα του Τύπου, ο πολιτικός λόγος, τα δελτία ειδήσεων, οι κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενέχουν ή είναι καθαυτά αφηγήματα. Οι δε αναπαραστάσεις των ‘κρίσεων’ επίσης αποτελούν αφηγήματα που συντελούν στην κατασκευή αυτού που θεωρείται πραγματικό. Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται ηγεμονικά και εν τέλει κυρίαρχα αφηγήματα, ενώ παράλληλα συνυπάρχουν τα λιγότερο προβεβλημένα αντίβαρά τους. Ανταγωνίζονται αναζητώντας διαδρομές για να ασκήσουν την επιρροή τους προωθώντας θεωρίες, απόψεις, ιδεολογίες και κοινωνικές συμπεριφορές. Δεν σταματούν ποτέ και επιδρούν στην καθημερινή ζωή, ενώ σε άλλη κλίμακα συντελούν σε μεγαλύτερα αφηγήματα, αυτά της ιστορίας.