ΧΑΡΤΟ(ΓΡΑΦΩΝΤΑΣ)

Η ‘χαρτογράφηση’ ως μία διαδικασία που ενεργοποιεί έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας -με διάθεση πειραματισμού και δημιουργικότητας. Ως μία μέθοδος για την παραγωγή και αναπαραγωγή γνώσης στην οποία η λογική και η απεικόνισή της δεν υποκλίνονται σε απόλυτες αλήθειες.

Χαρτογραφούμε για να ενδυναμώσουμε συλλογικές διαδικασίες, την επικοινωνία, τον διάλογο, το μοίρασμα και, παράλληλα, τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτές. 

ΧΑΡΤΟ(ΓΡΑΦΩΝΤΑΣ), λοιπόν, είμαστε σε μία διαδικασία ανίχνευσης, στοχασμού, πειραματισμού και αναπαράστασης -τόσο προσωπικών όσο και συλλογικών- φαντασιακών.