Θέσεις

σε έναν κόσμο που βιώνει διαφόρων ειδών κρίσεις…

η ‘ΚΡΙΣΗ’ ως κατάσταση επείγουσα αλλά και αναδυόμενη

ΧΑΡΤΟ(ΓΡΑΦΩΝΤΑΣ) χώρους & τόπους, ανθρώπους & πληθυσμούς, μετακινήσεις & μεταναστεύεις, σύνορα & hotspots, αλληλεγγύη & αντιστάσεις, καθημερινή ζωή & όνειρα…

& ένα αποκύημα αυτής…

το ΓΕΩΤΡΑΥΜΑ ως όλα αυτά που η γη, η φύση, τα υλικά & τα σώματα υποφέρουν…

ΣΥΜΒΟΛΑ και το συμβολικό κεφάλαιο των αναπαραστάσεων

ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ, από τους τοίχους-σύνορα ως τους τοίχους-καμβάδες

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ως κριτικά σχόλια, εμπορεύματα και αντιστάσεις

ΑΦΗΓΗMATA του ανείπωτου, ανάλεκτου & απερίγραπτου

των ανθρώπων που συνεχίζουν να έχουν…

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ως η βασική διαδικασία της (ανα)παραγωγής της ζωής

και ως μέρος αυτής…

οι ΚΟΙΝΟ(ΠΟΙΗΣΕΙΣ) ως οι κοινές πρακτικές & πράξεις των ανθρώπων…

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ που κάνουν το αόρατο ορατό

αυτός είναι ο ‘ΑΤΛΑΣ’ μας, ένας κόσμος ιδεών, αναπαραστάσεων, πρακτικών, αντιφάσεων…

όλων μαζί σε μία διαδικασία του γίγνεσθαι…