ΓΕΩΤΡΑΥΜΑ

Αντιλαμβανόμαστε το ΓΕΩΤΡΑΥΜΑ ως μία ‘πληγή’ σε ένα ευρύτερο ‘όλον’, σε ένα ‘κόσμο’ που περιλαμβάνει σώματα, οργανισμούς, υλικά και φύση. Πέρα από μία ανεξάρτητη και απομονωμένη εμπειρία, ανήκει σε σε μία πραγματικότητα, φυσική και υλική, στην οποία εγγράφεται όλη η ζωή στη γη. 

Αφορά όλους, όλες και όλ@ καθώς υπενθυμίζει ότι είμαστε οργανικά μέρη της ανθρωπότητας και του πλανήτη προκειμένου την παρουσία ζωής και, ως εκ τούτου ότι, η σύνδεση και η συμ-βίωση με τα υπόλοιπα μέρη είναι ζωτικής σημασίας.