Επικοινωνία

Για κάθε πληροφορία ή σχετική ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα του έργου στο:

info@lesvosatlas.net


Για τεχνικές πληρφορίες σχετικά με τον ιστότοπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του στο:

admin@lesvosatlas.net


Lesvos Migration Atlas · Ερευνητική Ομάδα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λέσβος, Ελλάδα


Εργαστήριο Αστικής Γεωγραφίας
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100