ΚΟΙΝΟ(ΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Στους νέους χώρους που αναδύονται, οι καθημερινές επιτελέσεις και δράσεις συναντιώνται, μοιράζονται και δημιουργούνται εκ νέου από κοινού. Άνθρωποι με διαφορετικές προελεύσεις, διαδρομές, ιστορίες και ταυτότητες -ντόπιοι/ες και μετακινούμενοι/ες, ‘μόνιμοι’ και ‘περαστικοί’- έρχονται κοντά, ανακαλύπτουν νέους τρόπους επικοινωνίας, σύνδεσης και μοιράσματος, δημιουργώντας έτσι τις ‘νέες κοινότητες’. Στην καθημερινή (ανα)παραγωγή της ζωής, στις κοινές δράσεις και, πάνω απ’ όλα, στις σχέσεις που αναπτύσσονται σ’ αυτές τις διαδικασίες είναι εκεί που εντοπίζουμε τη δημιουργία κοινών, αυτό που ονομάζουμε ΚΟΙΝΟ-ΠΟΙΗΣΕΙΣ