Κατηγορίες
Αντιστάσεις

Η κατάληψη των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο: Η αστικοποίηση και πολιτικοποίηση των προσφυγικών αγώνων

Από τη διάλεξη του Foucault από το 1978-79, με τίτλο Η Γέννηση της Βιοπολιτικής, υπήρξε μια παράδοση στοχασμών σχετικά με τις μεταφυσικές, νομικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ της ζωής και της βιοπολιτικής. Μεταξύ αυτών προέκυψαν τρεις αξιοσημείωτοι προσανατολισμοί: Ο Giorgio Agamben με την περιγραφή του «νομικού πλέγματος» της πολιτικής κυριαρχίας και της ζωής, ο Roberto Esposito και η απεικόνιση του «πολιτικού πλέγματος» τέτοιων βιοπολιτικών, και το «μεταφυσικό πλέγμα» της ζωής του Davide Tarizzo. Οι αγώνες για το προσφυγικό στη Λέσβο που οδήγησαν στην κατάληψη των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να διαβαστούν στον ορίζοντα της ζωής ως τόπος του αγώνα μεταξύ α) των οργάνων της διακυβέρνησης της ζωής και, β) της πολιτικής των Αλληλέγγυων που επιβεβαιώνουν τη ζωή ως τόπο πολιτικής. Αλλά ο ίδιος ο αγώνας έχει την έννοια της ζωής και τον αγώνα για αυτή σε δύο στάδια.

Πρώτο στάδιο: Αστικοποίηση των προσφυγικών αγώνων

Σε αντίθεση με τον αποκλεισμό της πολιτικής ένωσης για τους πρόσφυγες στη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, η απολυτικότητα του στρατοπέδου και των παραγόντων του, καθώς και η γεωγραφία του, προέρχονται ουσιαστικά από την αντίληψη του πρόσφυγα όπως αποκλείεται από τη στενή σχέση του έθνους-κράτους και των υποκειμένων του, «γέννηση και εθνικότητα». Με αυτόν τον αποκλεισμό από την πόλη, το στρατόπεδο, μακριά από την κοινωνική και πολιτική ζωή των πολιτών και εκείνων που έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής, βρίσκεται σε ένα από-αστικοποιημένο περιβάλλον. Το πρώτο στάδιο του Sapphous-35 ήταν να φέρει αυτή τη γυμνή ζωή, η οποία βρίσκεται υπό το βιοπολιτικό καθεστώς του στρατοπέδου, στο αστικό περιβάλλον. Δηλαδή: η ίδια η ζωή εκτίθεται απογυμνωμένη, στη δημόσια πλατεία, ως τόπος αγώνα.

Δεύτερο στάδιο: Πολιτικοποίηση των προσφυγικών αγώνων

Μετά την οργή μιας μεγάλης ομάδας «πολιτών» που παρακινείται από τις διφορούμενες ρητορικές αξιώσεις του δημάρχου, το επόμενο βήμα συνεπάγεται την πολιτικοποίηση του αγώνα των προσφύγων μέσω της υποστήριξης των ντόπιων Αλληλέγγυων και της επακόλουθης κατοχής των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η ζωή, με τη σειρά της, πολιτικοποιήθηκε, αλλά τώρα δεν ήταν πλέον ένας τόπος βιοπολιτικής ως η διακυβέρνηση της ζωής, αλλά η ζωή ως τόπος για πολιτικό αγώνα, δηλαδή: μια θετική πολιτική της ζωής.

Μια καταφατική πολιτική της ζωής

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, αυτό που ξεχώρισε, αν και μη συμφωνημένο, ήταν αυτό που μπορεί να ονομαστεί «μια καταφατική πολιτική της ζωής», η οποία έκανε την ίδια τη ζωή τη θέση της πάλης ενάντια στις βιοπολιτικές του κράτους, τις εξαιρέσεις του, τις ΜΚΟ και το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ως αποτέλεσμα, δύο ξεχωριστές προσεγγίσεις στην πολιτική μπορούν να διακριθούν σε αυτόν τον χώρο των συνόρων και την αντίσταση σε μια τέτοια βιοπολιτική.

Α) μια πολιτική διακυβέρνησης της ζωής, η οποία έχει ήδη τις θανατοπολιτικές της στις οριοθετήσεις που ονομάζονται σύνορα, και 

Β) μια πολιτική που αναγνωρίζει τη ζωή (όχι μια αποκλειστική ζωή ως γυμνή ζωή ή ζωή ως την αυστηρά μεταφυσική υπόσταση (όπως είναι το ύπαρξη και το υπάρχειν) καθώς λαμβάνει χώρα στην μοναδικότητά της ως τόπος αγώνα (πολιτικής) και κοινότητας.

Salim Nabim
Μάρτιος 2020

 


Υποσημειώσεις:

[1] Agamben’s thought can be said to have exposed the biopolitics of the state as an impasse of subjectivity, the complete abandonment of the human to the governance of her life by the apparatuses of governance. Esposito, on the other hand, seeks to find to an “affirmative biopolitics”, which he attempts through reflections on the notion of the political – as the transformative operation on politics – from its threshold, from the “impolitical”, neither from the midst of the politics nor from the apolitical, but precisely from that point where life and politics meet, the person (Third Person: Politics of Life and Philosophy of the Impersonal Trans. Z. Hanafi (Cambridge: Polity Press, 2012)), on the one hand, and community (Communitas: The Origin and Destiny of Community Trans. T. C. Campbell (Stanford: Stanford University Press, 2009)), on the other. Davide Tarizzo (Life: A Modern Invention (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017) draws the metaphysical grid of the question of life, which extends from Immanuel Kant, through Schelling, and eventually Darwin. For Tarizzo life is the last name of modernity, and therefore, instead of abandoning this terrain, he recommends that we remain within this terrain of life as the topos for a possibility of undoing the machinery of biopolitics as exercised by the state and, in the case of refugees, the NGOs.

[2] Michel Foucault. The Birth of Biopolitics (New York: Picador, 2008)

[3] See for instance Giorgio Agamben Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life Trans. Heller-Rozen (Stanford: Stanford University Press, 1998) or Roberto Esposito Terms of the Political: Community, Immunity, and Biopolitics (New York: Fordham University Press, 2012)

[4] The tradition designated Biopolitics finds its initiation in Foucault’s The Birth of Biopolitics. What is crucial about this seminar of Foucault is not that it directly addresses biopolitics, but rather, because it points out the contemporary configuration of “being” as the technocratic management of life, particularly the question of politics and the possibility of self-hood. It remains interesting to enquire into the Foucaultian pursuit of Parresia (truth-telling) as his attempt to escape the governance of life through social policy (Gesellschaftspolitik), by considering migrant struggles as struggles for a politics affirmative of life and in opposition to the biopolitical apparatuses.


Αναφορές:

Agamben G. 2012. Third Person: Politics of Life and Philosophy of the Impersonal Trans. Z. Hanafi Cambridge: Polity Press,

Agamben G. 2009. Communitas: The Origin and Destiny of Community Trans. T. C. Campbell. Stanford: Stanford University Press.

Foucault M., 2008. The Birth of Biopolitics New York: Picador

Agamben G., 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life Trans. Heller-Rozen. Stanford: Stanford University Press

Esposito R., 2012. Terms of the Political: Community, Immunity, and Biopolitics. New York: Fordham University Press.

Tarizzo D. , 2017. Life: A Modern Invention Minneapolis: University of Minnesota Press


Photo 1 Christy Petropoulou, June 2017
Photo 2 Retrieved from Internet (no author)

 

Κατηγορίες
Άτλας

Ελπίδα! Το γράμμα

Ελπίδα! [1] 

… η καρδιά είναι λυπημένη

… ο σπόρος της νέας ελπίδα 

… ανακαλύψτε τα θαύματα 

Ένα παρελθόν … που έχεις ξεχάσει

 

Αφιερώστε χρόνο για να κοιτάξετε τη ζωή σας 

Πηγαίνετε στους κήπους της ψυχής σας 

Και θα βρείτε την πληρότητα. 

Εάν δεν μπορείτε να εκπληρώσετε τις επιθυμίες σας

Έχετε την ελπίδα ότι μια μέρα 

Θα το κάνεις… άλλες χαρές

… βρίσκει το πρόσωπό σου και κρύβεται …

 

Σύντομα εσύ … ο ήλιος θα σε στεγνώσει Χαμόγελα στη ζωή, γιατί σήμερα τίποτα δεν πηγαίνει, παραμένει το αύριο 

Πρόοδος στο μονοπάτι της ζωής. 

Επειδή στο τέλος θα δείτε 

Εγγράφεται στον ουρανό με γράμματα φωτιάς η λέξη ελπίδα.

Η ζωή δεν είναι πάντα σωστή, αλλά αυτός δεν είναι βάσιμος λόγος να τα παρατήσουμε 

ελπίζω ξανά … 

Το να ζεις χωρίς ελπίδα είναι να σταματήσεις να ζεις 

Η ελπίδα είναι το μεγαλύτερο όχημα επιτυχίας στην 

Αβεβαιότητα, υπάρχει πάντα ελπίδα, ανεξάρτητα από το πόσο εύθραυστη

Ακόμα και χωρίς ελπίδα, ο αγώνας είναι ακόμα ελπίδα 

Η ελπίδα είναι ο πυλώνας του κόσμου 

Η ελπίδα είναι η θέληση να καταπολεμήσουμε τα ίδια τα εμπόδια που βλέπεις ανυπέρβλητα.

Νάγια Τσελεπή 
Δεκέμβριος 2019


 


Σημειώσεις:

[1] Ελπίδα! Η επιστολή γράφτηκε από έναν πρόσφυγα που συμμετείχεψστο εργαστηρίου λήξης της 5ήμερης συνάντησης στο νησί της Λέσβου του έργου «Η διαδρομή της αλληλεγγύης». Το θέμα του εργαστηρίου ήταν «να συσκευάσετε ολόκληρη τη συνάντηση σε μια μικρή τσάντα, με μερικές λέξεις και αντικείμενα. Η ελπίδα! Το γράμμα καταστράφηκε εν μέρει επειδή πολλά κομμένα λουλούδια στο νησί τοποθετήθηκαν στην ίδια σακούλα (όπως φαίνεται στη φωτογραφία, η αριστερή τσάντα στην επάνω γραμμή).


Αναφορές:

The Route of Solidarity Project_Lesvos meeting, http://www.solidarityroutes.eu/#STORY-MAP

Φωτογραφίες: Νάγια Τσελεπή, 28.5.2018

Κατηγορίες
Χαρτο(γραφώντας)

‘You are here’: Χάρτης στον Πλάτανο, Συκαμιά

Αυτόν τον χάρτη δημιούργησαν αλληλέγγυοι, ακτιβιστές και εθελοντές σε συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες[1] ώστε να πληροφορηθούν για την τοποθεσία και τον προσανατολισμό οι ‘νεοεισερχόμενοι’ οι οποίοι έφταναν κατά τη διάρκεια του έτους  2016 από τη θάλασσα στην Συκαμιά, στο βόρεια τμήμα της Λέσβου. Ο χάρτης κρεμάστηκε στο παλιό πλατάνι (‘Πλάτανο’) κοντά στην παραλία, το οποίο από το καλοκαίρι του 2019 δεν υπάρχει πια.[2]

Κοιτάζοντας από κοντά τον χάρτη παρατηρούμε ότι:

  • εκτός από τον κύριο χάρτη της Λέσβου, ένας άλλος χάρτης -της Ελλάδας- και πέντε (5) άλλα κειμενικά μηνύματα δημιουργούν ένα ‘κολλάζ’
  • μια ποικιλία εικονιδίων, συμβόλων, τυπογραφιών και γραμματοσειρών χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση του μηνύματος (φωτογραφία 1)
  • εκτός από τα αγγλικά και τα ελληνικά, μπορούμε να δούμε μεταφράσεις στα αραβικά, τα φαρσί και τα ούρντου (όλες οι φωτογραφίες)
  • ο χάρτης δείχνει την τοποθεσία της Λέσβου εντός της ελληνικής επικράτειας και τα παράλια της Μικράς Ασίας (φωτογραφίες 2 και 3)
  • η τοποθεσία των νεοεισερχόμενων υποδεικνύεται από την χειρόγραφη ένδειξη ‘ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ’ (φωτογραφία 4)
  • η σημαντική πληροφορία στον χάρτη είναι ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδρομές προς τους  καταυλισμούς της Μόρια και του Καρά Τεπέ (επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα και βέλη, φωτογραφία 2). Ως εκ τούτου, ο Μόλυβος και η Συκαμιά, τα δύο πλησιέστερα χωριά από τα οποία υπάρχει συγκοινωνία, επισημαίνονται επίσης (φωτογραφία 2)
  • ο χάρτης χρησιμοποιεί σύμβολα μέσων μεταφοράς, δηλαδή λεωφορείο και πλοίο (φωτογραφίες 2, 4, 5). Επιπλέον, αναφέρει τη διάρκεια και το μέσο κόστος του ταξιδιού με πλοίο (φωτογραφία 5)[3]
  • οι οδηγίες που δίνονται σε όλες τις γλώσσες (αραβικά, φαρσί, ούρντου, αγγλικά και ελληνικά) είναι οι ακόλουθες[4]:

Καλως ήρθατε στο ελληνικό νησί της Λέσβου.

Θα πρέπει να εγγραφείτε πρώτα στις αρχές στην Μόρια. 

Με το λεωφορείο είναι περίπου 90 λεπτά. Περπατώντας είναι δύο μέρες. 

Παρακαλούμε μείνετε με την ομάδα που ταξιδεύετε και μην μπείτε σε ξεχωριστά οχήματα. Κρατήστε τις αποσκευές σας μαζί σας ανά πάσα στιγμή. Προσοχή στις υπερβολικές τιμές. 

Μην κοιμηθείτε ή ξεκουραστείτε στους δρόμους. (φωτογραφία 6)

Ο κάθε χάρτης είναι κάτι παραπάνω από την αναπαράσταση, τον συμβολισμό, την τυπογραφία του κλπ. Είναι οι άνθρωποι πίσω, μπροστά και πέρα από αυτόν, καθώς και οι σχέσεις και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του. Αυτές οι διαδικασίες ‘χαρτογράφησης’ αποκαλύπτουν μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις:

  • οι άνθρωποι που δημιούργησαν τον χάρτη σεβάστηκαν την ανάγκη των «νεοεισερχόμενων» να αντιμετωπιστούν στη δική τους γλώσσα και να συμμετέχουν σε διαδικασίας οι οποίες αφορούν  σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους: την τοποθεσία, τον προσανατολισμό και τις πρώτες βασικές οδηγίες.
  • η χρήση χειρόγραφης γραφής στον χάρτη γίνεται είτε για να δοθεί έμφαση σε κάποια πληροφορία (δηλαδή, ‘ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ’) είτε για να διορθωθεί κάποια που δεν είναι πλέον σε ισχύ. Για παράδειγμα, η «ΜΟΡΙΑ» αντικαθιστά το «λιμάνι της Μυτιλήνης», αποκαλύπτοντας τη συνεχιζόμενη διαδικασία της χαρτογράφησης, καθώς αλλάζουν τα δεδομένα, οι συνθήκες, τα μέσα, και ούτω καθεξής.

Συνολικά, η «χαρτογράφηση» είναι ανοιχτή σε αλλαγές και «νεοεισερχόμενα». Βρίσκεται σε μια διαδικασία του γίγνεσθαι προς το το μέλλον. Τελικά, εμπνευσμένες από το έργο του Deleuze και του Guattari, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η χαρτογράφηση λειτουργεί ως ‘assemblage’[5].

Νάγια Τσελεπή
Δεκέμβριος 2019


Υποσημειώσεις

[1] Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://solidarityteamplatanosblog.wordpress.com/ 

[2] Το πλατάνι έπεσε λόγω ισχυρών καταιγίδων τον Ιούλιο του 2019. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.kathimerini.gr/1033603/article/epikairothta/ellada/3erizw8hke-apo-ton-aera-o-platanos—symvolo-ths-prosfygikhs-krishs-sth-skala-sykamias

[3] Υποθέτουμε ότι η διάρκεια και η τιμή αναφέρονται στο δρομολόγιο από την Μυτιλήνη στην Αθήνα.

[4] Ορισμένες αποκλίσεις από την αγγλική μετάφραση παρατηρούνται στο πρωτότυπο κείμενο στα ελληνικά, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την επικοινωνία, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων δεν επικοινωνεί στα ελληνικά.

[5] Ο όρος ‘assemblage’προέρχεται από τον γαλλικό όρο ‘agencements’, τον οποίον εισήγαγαν οι Deleuze και Guattari στο έργο τους  Mille Plateaux: Capitalisme et Schizophrénie (1980/1987).


Αναφορές

Crampton, J.W., 2011. Mapping: A critical introduction to cartography and GIS, 11. John Wiley & Sons.

Deleuze, G., and Guattari, F., 2004. A thousand plateaus. Capitalism and Schizophrenia (B. Massumi, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.


Χάρτης της τοποθεσίας και του προσανατολισμού για μετανάστες και πρόσφυγες που έφταναν από τη θάλασσα στην Συκαμιά, στο βόρειο τμήμα της Λέσβου. Τον χάρτη δημιούργησαν αλληλέγγυοι, ακτιβιστές και εθελοντές σε συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες και τον κρέμασαν στο παλιό πλατάνι (τον ‘Πλάτανο’) κοντά στην παραλία.
Φωτογραφίες Νάγια Τσελεπή, Φεβρουάριος 2016.

Κατηγορίες
Χαρτο(γραφώντας)

Xάρτης ‘Τοποθέτησης & Προσανατολισμού’, ακρωτήρι Κόρακας

Ένα από τα ‘σημεία εισόδου’ των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ευρώπη αποτελεί και το βραχώδες ακρωτήρι του Κόρακα -συχνά θανατηφόρο-  στο βορειοανατολικότερο άκρο της Λέσβου. Στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε, τον Νοέμβριο του 2015, από εθελοντές και οργανώσεις αλληλέγγυων ένα ‘παρατηρητήριο μετακινήσεων’ που λειτουργούσε και ως ‘σταθμός υποδοχής’ για τους μετανάστες και πρόσφυγες που προσέγγιζαν από τη θάλασσα την ευρύτερη περιοχή μέχρι την παραλία της Συκαμιάς.

Από τις πρώτες δράσεις των αλληλέγγυων που στελέχωναν τον σταθμό ήταν και η δημιουργία του συγκεκριμένου χάρτη ‘τοποθέτησης και προσανατολισμού’. Συγκεκριμένα, τοποθετεί το σημείο ‘άφιξης’ των μεταναστών και προσφύγων και δίνει πληροφορίες και οδηγίες για την επόμενη πορεία και σταθμούς που θα συναντήσουν στην κοντινή περιοχή.

Στον χάρτη παρατηρούμε ότι, το σημείο άφιξης των βαρκών (με μαύρο χρώμα κάτω δεξιά) είναι στον Φάρο του ακρωτηρίου Κόρακα (Lighthouse Korakas), όπου παρέχονται πρώτες βοήθειες (σύμβολο σταυρού). Στη συνέχεια, οι νεοαφιχθέντες θα πρέπει να περπατήσουν σε ένα δύσβατο μονοπάτι (σύμβολο πατημασιών) για 0.8km μέχρι τον πρώτο σταθμό, το Σημείο Οχτώ (Point Eight), όπου μπορούν να ζεσταθούν, να πιουν νερό και να καθίσουν (στα σχετικά σύμβολα). Από το συγκεκριμένο σημείο, τους παραλαμβάνει ένα όχημα, τύπου καρότσα, το οποίο μετά από μία διαδρομή 20 λεπτών τους μεταφέρει στο σταθμό του πρώην Εργοστασίου Τυριών (Cheese Factory), όπου παρέχονται ζέστη, τροφή, ζεστά ροφήματα, νερό, τουαλέτα, βασικός ρουχισμός και πρώτες βοήθειες (στα σχετικά σύμβολα). Εκεί τους παραλαμβάνει το αρμόδιο όχημα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF) το οποίο τους μεταφέρει, σε 30 λεπτά, στον πιο κοντινό σταθμό της οργάνωσης.

Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε τα εξής για τον συγκεκριμένο χάρτη και τη διαδικασία δημιουργίας του (χαρτογράφηση): 

– ο χάρτης έχει δημιουργηθεί με ανεξίτηλα χρώματα πάνω σε μάρμαρο, ώστε να αντέχει σε βροχή, υγρασία και λοιπές καιρικές και φυσικές αντιξοότητες που θα τον αλλοίωναν

– ο συμβολισμός του είναι κατάλληλος ώστε να μπορεί να ‘επικοινωνεί’ το μήνυμά του σε ανθρώπους όλων των γλωσσών

– ο χάρτης δίνει τη σημαντική πληροφορία των αποστάσεων και του χρόνου, καθώς απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε επείγουσα κατάσταση ή/και σε κίνδυνο και οι οποίοι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τις παραμέτρους αυτές αμέσως μόλις φτάσουν στη στεριά.

Νάγια Τσελεπή
Δεκέμβριος 2019


Φωτογραφίες: Νάγια Τσελεπή, Φεβρουάριος 2016

 


Κατηγορίες
Χαρτο(γραφώντας)

Νοητική Χαρτογράφηση: Προσφυγική Κρίση & Αλληλεγγύη

Αν θεωρήσουμε τους χάρτες αναπαραστάσεις γνωστών τόπων και εδαφών που συνοδεύονται από συγκεκριμένα αφηγήματα -χωρική επικράτεια, κυριαρχία, έλεγχος κτλ.- τότε θα μπορούσαμε να προτείνουμε τον επαναπροσδιορισμό των χαρτών αυτών μέσα από συλλογικές διαδικασίες νέων χαρτογραφήσεων τόσο του χώρου όσο και λοιπών αναπαραστάσεων που διαμορφώνονται σε σχέση με αυτόν.

Tα εργαστήρια ‘χαρτογραφήσεων’ της συγκεκριμένης έρευνας απευθύνονται σε φοιτητές/ήτριες και μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε ευρύτερο κοινό που δραστηριοποιείται με το προσφυγικό/μεταναστευτικό ερευνητικά, επαγγελματικά ή/και εθελοντικά καθώς και μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν στο νησί της Λέσβου.

Στο πλαίσιο αυτών, το εργαστήριο ‘Χαρτογραφήσεις και αναπαραστάσεις ‘των άλλων’: το παράδειγμα της Λέσβου προς μία αντι-ρατσιστική γεωγραφία’ έλαβε χώρα στο 2ο Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου “Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση” που διεξάχθηκε στη Μυτιλήνη τον Ιούνιο του 2019. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, επιδίωξη ήταν να ‘χαρτογραφήσουμε’ εκ νέου τόπους και πληθυσμούς μέσα από μία διαδικασία επανα-διαπραγμάτευσης, αρχικά, του χώρου και, εν συνεχεία, των στερεοτυπικών αποστάσεων που προκύπτουν από την καθημερινά βιωμένη διαίρεση μεταξύ του ‘εαυτού’ και του ‘άλλου’.

Ως εκ τούτου, απευθυνθήκαμε σε μια διαπολιτισμική ομάδα από διαφορετικές περιοχές του κόσμου που βρίσκονταν στο νησί για εντελώς διαφορετικούς λόγους ζητώντας τους να αναπαραστήσουν πώς αντιλαμβάνονται την εικόνα των συνόρων, της μετανάστευσης και της Λέσβου, ως εξής:

Χαρτογραφήστε – αναπαραστήστε την επονομαζόμενη “προσφυγική κρίση” και την αλληλεγγύη στο νησί  της Λέσβου με όποιον τρόπο θέλετε, όπως την φαντάζεστε. 

Εξηγήσαμε ότι ετοιμάζουμε έναν Άτλαντα που θα περιλαμβάνει ανείπωτες ιστορίες, συλλογικές μνήμες και  καθημερινά βιώματα των τοπικών πληθυσμών, τα οποία συναντούν τα αντίστοιχα των μεταναστευτικών και προσφυγικών και, από κοινού, πλέον, δημιουργούν ορατές και αόρατες δράσεις και διεκδικήσεις. Ζητήσαμε να συμπεριλάβουμε τις δικές τους αφηγήσεις μέσα από τις δικές τους χαρτογραφήσεις.

Ορισμένοι επισκέπτες του συνεδρίου ασχολήθηκαν με τις κλίμακες ή τις διαδρομές. Για παράδειγμα σε μια αναπαράσταση τοποθετήθηκαν διαφορετικές κλίμακες ανάμεσα σε αυτούς που ταξιδεύουν με τα πόδια, αυτοκίνητα, βάρκες σε αντιπαραβολή με αυτούς που ταξιδεύουν με αεροπλάνο από τη Συρία μέχρι τη Δυτική Ευρώπη.

Εικόνα: Χαρτογραφήσεις και αναπαραστάσεις της επονομαζόμενης “προσφυγικής κρίσης” και της αλληλεγγύης στο νησί της Λέσβου. Χαρτογραφική νοητική αναπαράσταση από σύνεδρο – επισκέπτη στο νησί.
Φωτογραφία της Χρυσάνθης (Κρίστη) Πετροπούλου

Στην συγκεκριμένη αναπαράσταση φαίνεται η προέλευση του μετακινούμενου στα αριστερά και ο προορισμός του στα δεξιά, κατεύθυνση διανυσματικά αντίθετη με την τοποθέτηση των τόπων στον κυρίαρχο παγκόσμιο γεωγραφικό χάρτη (με τον βορρά άνω) και η οποία επίσης υποδηλώνει την φορά της Ευρωπαϊκής και όχι της Αραβικής γραφής. 

Σε μία άλλη αναπαράσταση τοποθετήθηκε το νησί της Λέσβου ως κουκίδα μέσα στον χάρτη του κόσμου, σε άλλη ως σημείο σε μία διαδρομή που γίνεται όλο και πιο ανηφορική ενώ σε άλλες παρουσιάστηκαν μόνο αφηρημένες ιδέες, αντικείμενα και α-χωρικές λέξεις. Μόνο σε ορισμένες από τις αναπαραστάσεις εμφανίστηκαν εικόνες που παραπέμπουν στην έννοια της αλληλεγγύης. Από τα παραπάνω βλέπουμε πώς ο χώρος και ο χρόνος έχει διαφορετικές σημασίες ανάλογα με τις γνώσεις και τα βιώματα αλλά και τα στερεοτυπικά ακούσματα του/της καθενός/καθεμίας.

Νάγια Τσελεπή

Δεκέμβριος 2019


Κατηγορίες
Κοινο(ποιήσεις)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ 2021 / ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MOSAIK 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MOSAIK

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Mosaik Support Center ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 σε συνεργασία με την Borderline Europe, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για βιώσιμες δομές υποστήριξης για τους πρόσφυγες και τους ντόπιους μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Τον Μάρτιο του 2019, η Αλληλεγγύη Λέσβου ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες στο Mosaik. Το Mosaik είναι ένα όμορφο σημείο συνάντησης για πρόσφυγες και ντόπιους όπου αλληλεπιδρούν και συναντιούνται στο κέντρο της Μυτιλήνης.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Κέντρο Στήριξης Mosaik συνέχισε να λειτουργεί διαδικτυακά για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας- προσφέροντας διαδικτυακάμαθήματα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σήμερα το Mosaik ανοίγει και πάλι τις πόρτες του, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την κοινότητά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεδομένου ότι οι πόρτες του είναι και πάλι ανοιχτές, τα μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, μαζί με τα νέα μαθήματα αραβικών και πληροφορικής λειτουργούν αναλόγως.

 

HUMADE CRAFTS WORKSHOP

Το Εργαστήριο Humade συνεχίζει να προωθεί την σημασία του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσω εργαστηρίων και την παραγωγή βίντεο.Τα εργαστήρια παρεχουν μια δημιουργική διέξοδο για τα άτομα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στην ομάδα να μοιραστεί με ασφάλεια το κρίσιμο μήνυμα της επαναχρησιμοποίησης και της αναβίωσης των αποριμμάτων.

 

Τα εργαστήρια χειροτεχνίας , βασισμένα στην περιβαλοντολογική ευαισθητοποίηση και δημιουργία, δρούν ως σύνδεσμος με την τοπική κοινότητα. Ένα εξαιρετικό δείγμα δουλειάς του Humade Crafts Workshop είναι η κατασκευή συλλογικών μωσαϊκών, φτιαγμένων αποκλειστικά με την επαναχρησιμοποίηση ‘άχρηστων’ υλικών , σε διάφορα μέρη του νησιού.

 

ΤΣΑΝΤΕΣ SAFE PASSAGE

Από το 2015, το εργαστήριο κατασκευής τσαντών Safe Passage Bags στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος με όχημα την αλληλεγγύη..Ανακυκλώνουμε υλικά για να δημιουργήσουμε χειροποίητες τσάντες και χειροτεχνίες, παρέχοντας εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης σεπρόσφυγες και ντόπιους στη Λέσβο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Το τελευταίο μας πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς στόχους της αποστολής της LESOL:

Να δημιουργήσει χώρους αλληλεγγύης στην κοινότητα, προσφέροντας παράλληλα αξιοπρεπή στέγη και υποστήριξη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, προωθώντας την ένταξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Ένα εγκαταλελειμμένο ιδιωτικό κτίριο ανακαινίζεται από μια ομάδα, όπου ντόπιοι επαγγελματίες εκπαιδεύουν τους πρόσφυγες σε οικοδομικές εργασίες, ενώ παράλληλα οι ίδιοι πρόσφυγες παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξατομικευμένη υποστήριξη για γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες, καθώς επίσης εργαστήρια που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και καθοδήγηση σχετικά με την απασχόληση. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης το κτίριο αυτό θα αποτελέσει μέρος του Προγράμματος Στέγασης και θα φιλοξενεί ευάλωτους πρόσφυγες.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ/ ΔΡΑΣΗ

Σε συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες, με βάση τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,αναπτύσσουμε και υλοποιούμε ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, μέσω βιωματικών προσεγγίσεων μάθησης για την ενδυνάμωση του ατόμου και της κοινότητας. Στόχος του προγράμματος μας είναι να δώσουμε τα εργαλεία στους ανθρώπους και τις κοινότητες για να διαχειριστούν τιςπροκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

 

Κατηγορίες
Άτλας

Αντί επιλόγου

μόνο μία στιγμή, αυτή που παραδίδουμε το project σε σας & καίγεται η Μόρια*…

 

* ‘Μόρος’_στα ελληνικά: γιος της Νύχτας, αρχέγονης θεάς της νύχτας/ αδελφός των Μοιρών που έλεγχαν το πεπρωμένο/ αδέλφια του ο Θάνατος, ο ήρεμος θάνατος, και οι Κήρες, ο βίαιος θάνατος και η θανατηφόρα αρρώστια.

* ‘Μora’_στα Κροάτικα: εφιάλτης

* ‘morrir’_στα Ισπανικά: πεθαίνω

# (Me)Moria: memory_μνήμη 

Νάγια Τσελεπή, Ορέστης Πάγκαλος, Κρίστη Πετροπούλου, Μυρτώ Τσιλιμπουνίδη
Σεπτέμβριος 2020

 

Κατηγορίες
Αφηγήσεις

Γράμματα στον κόσμο από μια ελιά

Η Parwana Amiri είναι μια νεαρή Αφγανή που πέρασε περισσότερο από έναν χρόνο μεταναστεύοντας από το Ιράν στην Τουρκία και τελικά στην Ελλάδα, πριν φτάσει στον καταυλισμό της Μόρια στη Λέσβο το 2019.

Από την άφιξή της, η Παρβάνα έχει γράψει ένα ιστολόγιο που αποκαλεί «Πουλιά των Μεταναστών» και που αποτελείται κυρίως από την αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο για τις ιστορίες πολλών διαφορετικών μεταναστών στον καταυλισμό. Προτιμά τις ιστορίες γυναικών και παιδιών, αλλά χρησιμοποιεί την προσωπική της φωνή για να μιλήσει για όλους, για κάθε είδος ανθρώπου και ξένου, αρσενικού ή θηλυκού, μικρού ή μεγάλου, μετανάστη ή Ευρωπαίου, επίσης και για κάθε είδος δέντρου.

Όταν η Παρβάνα παρατήρησε πόσο αφόρητες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης, υποστήριξε τους ανθρώπους με τις γλωσσικές της δεξιότητες και άρχισε να δημοσιεύει τις ιστορίες που είχαν βιώσει. Τα «Επιστολές από τη Μόρια» της Παρβάνα δημοσιεύονται στο ιστολόγιο Welcome to Europe’s http://Infomobile.w2eu.net. ΟΙ επιστολές αναφέρονται στις φρικτές συνθήκες διαβίωσης σ’ ένα στρατόπεδο που φτιάχτηκε για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να φτάσουν σε ένα ασφαλές μέρος. Αλλάζει οπτική γωνία σε κάθε της επιστολή. Γράφει από την οπτική μιας ηλικιωμένης γυναίκας, που ψήνει ψωμί για να το πουλήσει και να αγοράσει φάρμακα για τον σύζυγό της, ενός νεαρού αγοριού που φοβάται μήπως χάσει τον εαυτό του, μιας νεαρής γυναίκας που υποφέρει από την κακοποίηση των ανδρών γύρω της και από την οπτική γωνία ενός διεμφυλικού ατόμου. Αυτές οι επιστολές γράφονταν κυρίως τη νύχτα με το φως δάδας στη σκηνή που μοιραζόταν η Παρβάνα με την οκταμελή οικογένειά της, στον ελαιώνα. Πάντα περίμενε μέχρι να κοιμηθούν όλοι, για να γράφει με την ησυχία της στο σκοτάδι με το φως της δάδας της.

Εντυπωσιασμένη από τα ελαιόδεντρα στους ελαιώνες γύρω από τον καταυλισμό της Μόρια, όπου έπρεπε να ζήσει σε μια σκηνή, η Παρβάνα έγραψε μια ιστορία και δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο «The olive tree and theold women» μαζί με τη Marily Stroux και το δίκτυο αλληλεγγύης, w2eu ( «Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη») στη Λέσβο. Το βιβλίο βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός από τους πολλούς ανθρώπους που με τη βία μπήκαν στον Ελαιώνα της Μόριας. μια φανταστική συζήτηση ανάμεσα σε μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια ελιά.

Λίγο πριν καταστραφεί η Μόρια από πυρκαγιά τον Σεπτέμβριο του 2020, η Παρβάνα και η οικογένειά της μετακόμισαν από τη Μόρια στο στρατόπεδο Ριτσόνα στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου συνεχίζει να καταγράφει τις συνθήκες και να δημοσιεύει τις επιστολές της.

 


 
Κατηγορίες
Αφηγήσεις

Ashliyori

Μια φορά κι έναν καιρό στο νησί της Λέσβου, ένα πλάσμα σύρθηκε μέσα από μια θερμή πηγή, που έμοιαζε σχεδόν ανθρώπινο, μόνο που ήταν εξαιρετικά δυνατό, πολύ γρήγορο και απίστευτα έξυπνο. Και είχε πορτοκαλί μάτια και πολύ μακριά μαλλιά.

Αυτό το πλάσμα άρχισε αμέσως να παλεύει με τον βασιλιά της Λέσβου. Δεν ήξερε ποιος ήταν ή από πού ήταν, όμως αποφάσισε να ονομαστεί Ashliyori. Ο Ashliyori ήξερε μόνο ότι υπήρχαν τρομερά βάσανα ολόγυρα και οι βασιλιάδες και οι πολεμιστές σκότωναν και υποδούλωναν όλους που ήταν τριγύρω.

Ο Ashliyori σκότωσε τον βασιλιά της Λέσβου, επομένως οι βασιλιάδες της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν και κάλεσαν τους ισχυρότερους και πιο ταλαντούχους μάγους για να παλέψουν με το πλάσμα. Το πλάσμα σχεδόν επικράτησε, όμως στη συνέχεια περικυκλώθηκε από τους μάγους και μεταμορφώθηκε σε ένα μικρό μπλοκ από πέτρα. Ένας φράχτης τοποθετήθηκε για να εμποδίζει τον ήλιο, τη βροχή και τον αέρα από το να απελευθερώσουν το πλάσμα που ήταν παγιδευμένο μέσα στην πέτρα, το οποίο παρακολουθούσε όλα όσα είχαν συμβεί τα τελευταία 2000 χρόνια. Είχε ένα σχέδιο να σκοτώσει όλους τους βασιλιάδες όμως, παρόλο που όλοι ξέχασαν ότι υπήρχε το πλάσμα, ο φράχτης παρέμεινε εκεί.

Καλούσε όποιον περνούσε: «Γκρεμίστε τον φράχτη, απελευθέρωστέ με!». Όμως οι άνθρωποι δεν ήταν πολύ διατεθειμένοι να γκρεμίζουν φράχτες ή να ακούν παράξενες φωνές στο κεφάλι τους, έτσι πάντα έφευγαν βιαστικά.

Ώσπου μια μέρα, μια γυναίκα γεμάτη οργή και απόγνωση πέρασε από εκεί…

 


 
Κατηγορίες
Γεωτραύμα

Γεωτραύμα

Στο εξώφυλλο αυτού του τεύχους εμφανίζεται μια φωτογραφία του καλλιτέχνη Matija Kralj που ονομάζεται Γεωτραύμα. Τα τελευταία χρόνια, ερευνήσαμε και τεκμηριώσαμε μαζί την (από)δόμηση της λεγόμενης «Βαλκανικής οδού», από το transition centre Dobova στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας-Κροατίας μέχρι τα σύνορα μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας-Ελλάδας και τον άτυπο προσφυγικό καταυλισμό της Ειδομένης και περαιτέρω στην πόλη Mardin στη βόρεια Μεσοποταμία, κοντά στα Τουρκο-Συριακά σύνορα, όπου παρατηρούσαμε την καθημερινότητα των προσφύγων στις πόλεις. Η σελίδα του τίτλου αποτελεί μέρος ενός βίντεο που αντιπαραθέτει δύο αφηγήσεις εκτοπισμού, κινούμενων συνόρων – η μία δείχνει σκηνές από καταυλισμούς προσφύγων διοικούμενες από τον στρατό στη βόρεια Ελλάδα και την εκκενωμένη ad hocσκηνή από “οικισμούς παρασίτων” σε πρατήρια υγρών καυσίμων λίγο μετά το κλείσιμο της Ειδομένης το καλοκαίρι του 2016 και το άλλο [μέρος του βίντεο] δείχνει το διαβόητο κέντρο κράτησης της Μόρια, ένα είδος ανθρώπινου χερσότοπου, και σωρούς πεταμένων σωσιβίων στη βόρεια Λέσβο το φθινόπωρο του 2017. Το Γεώτραυμα καταγράφει τα ίχνη των διευρυμένων συνοριακών τοπίων και διερευνά τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών πολιτικών και των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και τη μαζική ένταξη εθελοντών και ακτιβιστών-αναρχικών στη «βιομηχανία της καταστροφής».

Εντούτοις, για τον Matija Kralj, το γεωτραύμα δεν είναι απλώς μια πληγή, χαραγμένη σε οργανική υφή μέσω ενός ξένου αντικειμένου, ή ακόμη και μια ατομική εμπειρία. Αντίθετα, είναι μια φυσική και υλική πραγματικότητα στην οποία είναι εγγεγραμμένη ολόκληρη η ζωή στη γη, με τα εν λόγω ίχνη συσσωρευμένα και μπλεγμένα μέσα μας. Τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται στον δημόσιο διάλογο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την «προσφυγική κρίση», όπως στρατόπεδα προσφύγων, εκκενωμένοι χερσότοποι κατά μήκος των συνόρων ή κρυμμένα νεκροταφεία ανώνυμων θυμάτων, αποκτούν τη σημασία ενός πλανητικού γεωτραύματος που ξεπερνά κάθε εξατομικευμένη, κατακερματισμένη εμπειρία και εφιαλτικές μνήμες. Ακόμα και η τεκμηρίωσή του για τον σκουπιδότοπο με σωσίβια στο νησί της Λέσβου, με τις αποσκευές των προσφύγων που έχουν απορριφθεί και ξεθωριαστεί από την εκμετάλλευση των μέσων ενημέρωσης και τη θεαματοποίηση κατά το ιστορικό «καλοκαίρι της μετανάστευσης» του 2015, επιδιώκει να μας κάνει να αναλογιστούμε τι μένει πίσω και τι θα αφήσουμε στην ανθρωπότητα ως κληρονομιά. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων όπου η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν ήδη μετατραπεί σε «χώρες απόβλητα» της Δυτικής Ευρώπης και η Ευρώπη-φρούριο έχει ξεχυθεί στις γειτονικές ηπείρους, η φωτογραφική τεκμηρίωση του Matija Kralj μας υπενθυμίζει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε και να επινοήσουμε, ακριβώς μέσα από τα σημερινά και ατελείωτα (γεω)τραύματα, νέες δυνατότητες (συν)ύπαρξης και κοινωνίες ανοιχτών συνόρων που θα αποδεχτούν την ετερότητα, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, εδώ και τώρα.

***

Το θέμα της μετανάστευσης έχει χωριστεί σε δύο ενότητες:  Cities of Refugees – δανειζόμενος τον τίτλο του βιβλίου του Žarko Paić Cities of Refugees: From Ethics of Hospitality to the Politics of Friendship (Lévinas -Derrida) (Zagreb, Pan Liber & IEGS , 2016) – και Planet Gastarbeiter (Guest Workers), που θυμίζει το έργο του DragutinTrumbetaš , ενός διάσημου Κροάτη καλλιτέχνη-μετανάστη εργάτη.