‘ΑΤΛΑΣ’

O ‘ΑΤΛΑΣ’ αυτός επιχειρεί να αποτελέσει ένα χωρο-χρονικό στιγμιότυπο εν μέσω συνεχώς αναδυόμενων διαδικασιών… κρίσεων, ρητορικών, αναπαραστάσεων και ‘κοινο-ποιήσεων’. Μετακινήσεις στο χώρο και τον χρόνο, συγκεντρώσεις και αναμίξεις πληθυσμών, γραφές στο xαρτί και τους τοίχους, καθημερινές ζωές και ιστορίες ανθρώπων που εγκλωβίζονται, αγωνίζονται και ελπίζουν… Όλα αυτά συναρθρώνονται και συμβιώνουν εδώ, συνθέτοντας έναν ‘κόσμο ιδεών, αναπαραστάσεων, πρακτικών, πράξεων, αντιφάσεων’ που βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη, σε μία  διαδικασία του γίγνεσθαι…